PER KEMET

Kemetistická vlajka?

(neoficiální)Červená je symbolickou barvou Dolního Egypta.
Žlutá je barva zlata, drahého kovu, který je tělem bohů, podle starověkých Egypťanů. Zlato také představuje hojnost. Egyptskou hojnost bohatství, hojnost znalostí, hojnost moudrosti a hojnost božství.
Bílá je symbolickou barvou Horního Egypta.
Rostliny byly symboly pro Dolní (papyrus) a horní (lotus) království. Jejich propletení je starověký symbol, tzv. sema tawy, který symbolizuje jednotu Kemet.
Ankh je symbol představující život. Často byl používán na vyobrazeních a sochách bohů, kde představuje věčný život. V současnosti je také symbolem kemetismu.
Současní kemetisté ale nejsou rozděleni na Horní a Dolní království. Kemetismus existuje v podobě mnoha společností a organizací. Červená a bílá, lotus a papyrus, to jsou symboly dvou království, ale v současnosti to může také symbolizovat různorodost kemetistů.

Propletení rostlin, z nichž každá roste z opačné strany vlajky a splétají se na zlatém/božském pruhu kolem ankhu, je symbolické vyjádření toho, co všechno kemetisté, i přes všechny možné rozdíly, mají společné a co je spojuje: hledání moudrosti a božství starověkého Egypta a víra v odvěký řád Maat.


© Niusereset & Besa Sopdetmuti 2007