PER KEMET

Kemetistické pojmy

Nemáme v úmyslu zde uvádět kompletní slovníček pojmů a frází z egyptštiny, pouze několik základních slov a obratů spojených s naší vírou, která lze použít jako samostatné pojmy.


ANKH, UDJA, SENEB
V doslovném překladu život, prosperita, zdraví. Tento pojem býval používán jako součást královské titulatury, kde plnil funkci ať žije král, ale obrat byl používán i obecněji jako fráze při loučení, jako požehnání na závěr dopisu.


EM HOTEP
V doslovném překladu mír s tebou, běžný pozdrav, případně též i jako rozloučení.


HEKA
Znamená autoritativní řeč případně mluvit se záměrem. Tímto slovem se označují modlitby, hymny či chvalozpěvy.


HENU
Označuje gesto či gestikulaci, jíž je vzdávána čest a úcta bohům. Za takové je považováno gesto rukou mírně napřažených dopředu s dlaněmi vzhůru, nebo gesto rukou zvednutých vzhůru s dlaněmi obrácenými dopředu (gesto Ka).


NEKHTET
Zvolání znamenající vítězství nebo úspěch, srovnatelné s řeckým heuréka.


NETER
Bůh, jako výslovnost se nejčastěji uvádí "nečer", ale také i "neter" případně "netjer".


NETERU
     Bohové, lze použít jak pro pouze bohy, tak i pro bohy a bohyně. Ve dvou variantách zápisu.


NETERET
Bohyně.


NETERUT
Bohyně v množném čísle.


SENEBTY
Obvyklá fráze při loučení, v doslovném překladu kéž jsi dobrého zdraví.


WAB
Doslovně znamená čistý, ale význam pojmu je kněz. Pojem označuj nejnižší úroveň kněžství, zároveň je však použitelný i jako obecné označení pro kněze.