PER KEMET

Doporučené knihy

Podržíte-li kurzor nad obrázkem knihy (ne na všech vyobrazeních je zřetelný název a jména autorů) objeví se rámeček s těmito údaji.


Kemetistické

Isis a její mystéria; DeTraci Regula

zpět nahoru k obsahu


Staroegyptské náboženství

Náboženství a magie starověkého Egypta; Rosalie Davidová Egypt - theologie a zbožnost rané civilizace; Jan Assmann Náboženství ve starověkém Egyptě; J.Baines, L.Lesko & D.Silverman Náboženská literatura staroegyptská I; František Lexa

zpět nahoru k obsahu


Překlady textů

Egyptská kniha mrtvých I & II & III; Jaromír Kozák Aniho papyrus; Jaromír Kozák Náboženská literatura staroegyptská II; František Lexa Milostné písně starého Egypta; Břetislav Vachala
Staroegyptská kniha mrtvých; Břetislav Vachala

zpět nahoru k obsahu


Hieroglyfy a egyptština

Egyptské hieroglyfy - čtení v minulosti; W.V.Davies Jak číst egyptské hieroglyfy (příručka); Mark Collier & Bill Manley S Theodorem o hieroglyfech; Václav Loukota Staroegyptské hieroglyfy; Aidan Dodson

zpět nahoru k obsahu


Starověký Egypt

Encyklopedie starověkého Egypta; L.Bareš, B.Vachala & M.Verner Pyramidy - tajemství minulosti; Miroslav Verner Dějiny starověkého Egypta; sestavil Ian Shaw Kočka ve starém Egyptě; Jaromir Malek
Egyptský člověk a jeho svět; Sergio Donadoni

zpět nahoru k obsahu